lianshiyong

lianshiyong

威望 : 0 积分 : 6 赞同 : 1 感谢 : 0

更多 »回复

0

在/etc/xdg/QtProject/路径下找到qtlogging.ini文件,如果没有则创建 将文件内容修改为如下内容     [Rules]     *.debug=true     qt.*.debug=false

1

抗击新冠,在家憋着,终于搞定了。 [size=14]

更多 »发问

5

618 次浏览  • 3 个关注   • 2019-12-28

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 6 赞同: 1 感谢: 0

最后活跃:
2020-05-28 15:48
更多 » 关注 1

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 180 次访问