cyberhero

cyberhero

威望 : 0 积分 : 111 赞同 : 3 感谢 : 0

更多 »回复

0

debian 10, 3A3000 dpkg -i lbrowser_2.9.0.0-1_mips64el.deb (正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 709461 个文件和目录。) 准备解压 lbrowser_2.9.0.0-1_mips64el.d...

0

debian 10. 3A3000 dpkg -i lbrowser_2.9.0.0-1_mips64el.deb(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 709461 个文件和目录。) 准备解压 lbrowser_2.9.0.0-1_mips64el.de...

0

debian 10 3a3000, 最新版瀏覽器

0

如果要在x86上嘗試龍芯,可以參考 https://wiki.godson.ac.cn/virtual_machine_software:qemu:emulate_loongson

更多 »发问

4

157 次浏览  • 2 个关注   • 2020-07-22

1

237 次浏览  • 1 个关注   • 2020-05-04

4

261 次浏览  • 2 个关注   • 2020-04-05

2

363 次浏览  • 2 个关注   • 2019-11-11

3

612 次浏览  • 3 个关注   • 2019-10-15

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 111 赞同: 3 感谢: 0

最后活跃:
2020-08-06 21:05
更多 » 关注 1

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 1129 次访问